Zainteresovani ste za saradnju sa ZARKA d.o.o.? U tom slučaju kontaktirajte nas.
KONTAKT
KVALITET JE NAš KRAJNJI CILJ

Zarka ulaže dosta truda i vremena u usavršavanju svojih inžinjera, a studiozan pristup i timski rad u rješavanju problema je ono što daje kvalitetan rezultat.
Firma Zarka je kroz godine uspješnog rada stvorila renome i ime koje je prepoznatljivo u građevinskom sektoru, a posebno u poslovima obavljanja stručnog nadzora.


To je rezultat jasne vizije i imperativa koji je sebi postavila na samom početku rada, a to je da se uspješan stručni nadzor postiže sa tri principa, a to su:

1. Povjerenje između investitora i nadzora,
2. Znanje i stučnost,
3. Obostrano zadovoljstvo i interesStručni tim firme Zarka pruža usluge:

- stručnog nadzora,
- projektovanja,
- projekt menadžera,
- organiziranje i vođenje tendera sa svim potrebnim
  analizama i smjernicama,
- analiza i revizija projekata,
- sve vidove konsaltinga vezane za proces izgradnjeZarka ulaže dosta truda i vremena u usavršavanju svojih inžinjera, a studiozan pristup i timski rad u rješavanju problema je ono što daje kvalitetan rezultat.

Detaljnu listu naših referenci preuzmite na stranici PROJEKTI