Detalji o projektu

Lokacija: Sarajevo
Angažman: Stručni nadzor
Period:

2014. – trenutni angažman

Investitor: BAU-HERC d.o.o.

Opis projekta

Površina objekta je cca 6300 m2, od čega su tri podzemne etaže predviđene kao garaža i servisni prostori.
Poslovni dio objekta je predviđen na prizemlju do + 4. etaže dok je 5. i 6. etaža predviđena kao stambeni prostor.

POGLEDAJTE NAŠE OSTALE PROJEKTE
Zainteresovani ste za suradnju sa ZARKA d.o.o.? U tom slučaju kontaktirajte nas.
KONTAKT