Detalji o projektu

Lokacija: Sarajevo
Angažman: Kompletan stručni nadzor
Period:

2014.-2016.

Investitor: MALAK GROUP d.o.o.

Opis projekta

Objekat je spratnosti suteren, prizemlje, galerija i sedam spratova. Izlaskom na ravni krov kroz tehničku etažu (lift kučica i kotlovnica) nalazi se prohodni dio krova. Bruto  površina objekta je cca 16 000 m2. Objekat se nalazi neposredno uz saobraćajnicu Hrasnička cesta, u blizini otvorenog bazena na Ilidži i rijeke Željeznice.

Forma objekta je kubus u donjim etažama čiji oblik diktira sportska dvorana, a iznad je razuđene forme koja prati ostatak objekta. Najinteresantniji oblik daje izlomljena forma parapeta svake etaže koji je i različitih visina.

Objekat je po namjeni sportski, sa pratećim sadržajima. Planirano je da klijenti objekata budu sportisti koji bi u cilju rekreacije ili priprema za sporstka takmičenja boravili u objektu gdje bi dobili kompletnu uslugu za kondicione pripreme sa dopunom rekreativnih sadržaja.

U suterenu se nalazi garažni prostor, tehnička prostorija za mašinske, elektro i vodovodne instalacije, kuhinja (gruba priprema hrane), vešeraj i ostali prostori za osnovnu namjenu.

Na nivou prizemlja i galerije se nalazi ulaz sa vjetrobranom, recepcija, lobi, vertikalne komunikacije, višenamjenska sporstka dvorana, bazen, caffe bar sa platoom iza objekta prema rijeci Željeznici, welnes i mesdžid. Fitnes sala se nalazi na prvom spratu do koje se dolazi stepeništem sa prizemlja, i pristup svi sporstko-rekreativnim sadržajima je preko odvjenih garderobera. Dvorana posjeduje prostoriju za rekvizite i namjenjena je za potrebe korisnika hotela. Za bazen su namjenjene dvije kade za hidromasažu integrisane u sam bazen, te uz sam bazen se nalazi i prostor za odmaranje. Od drugog sprata pa naviše je smještene su sobe i apartmani sa  konferencijskom salom sa pratećim sadržajima.

Prema zahtjevima za ovakvim tipom objekta izvršen je izbor, kao i tehničko rješenje sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja. Projektovan je klimatizacioni sistem grijanja i hlađenja hotelskih soba sa četverocijevnim razvodom tople i hladne za ventialtor konvektore. Ovakav sistem omogućava potpuni komfor izborom željene temperature u svakoj od hotelskih soba tokom cijele godine. Kao izvor toplotne energije koristi se zasebna kotlovnica smještena na krovu objekta, a kao izvor rashladne energije koriste se rashladne mašine smještene na krovu objekta.Za sve zajedničke hotelske prostore gdje boravi veći broj gostiju i gdje se isti duže zadržavaju, predviđeni su sistemi klimatizacije.Svi vazdužni sistemi su opremljeni, pored opreme za obradu i distribuciju vazduha, i komandnim ormarima sa komplet ugrađenom automatskom regulacijom.U garaži objekta smještenoj u suteren objekta pored normalnog režima ventilacije predviđeno je i odimljavanje iste u slučaju požara.
Kao jedan od segmenata zaštite objekta od požara predviđena je ugradnja sprinkler instalacije.

POGLEDAJTE NAŠE OSTALE PROJEKTE
Zainteresovani ste za suradnju sa ZARKA d.o.o.? U tom slučaju kontaktirajte nas.
KONTAKT