o nama_front

Od 1996. godine

Zainteresovani ste za saradnju sa ZARKA d.o.o.? U tom slučaju kontaktirajte nas.
KONTAKT

Firma Zarka je kroz godine uspješnog rada stvorila renome i ime koje je prepoznatljivo u građevinskom sektoru, a posebno u poslovima obavljanja stručnog nadzora.Firma je osnovana u Zenici pod nazivom Arcus d.o.o. davne 1996. godine. Nakon izmještanja u Sarajevo 2002. godine mijenja ime u Zarka d.o.o. Danas firma Zarka broji 7 inženjera, arhitektonskog tehničara i administrativno osoblje. Pokriva sve faze nadzora izgradnje objekata, a po potrebi angažuje i stručnjake i specijalističke firme za kojima se eventualno ukaže potreba prilikom karakterističkih trenutaka procesa izgradnje.

Firma Zarka je vršila stručni nadzor na nekim od najreferentnijih objekata i arhitektonskih repera grada Sarajeva, te je danas prepoznatljiva na tržištu po svojoj kvaliteti i pristupa radu. Danas fakulteti tehničkih nauka šalju svoje studente na praksu u firmu Zarka jer su je prepoznali kao izvor kvalitete i stručnog znanja.

Reference

Mnogobrojni stambeni, industrijski, školski, objekti javne namjene, vjerski objekti, bilo da se radi o izgradnji novih objekata ili rekonstrukcija iz oblasti projektovanja, nadzora i konsaltinga.


Lista referenci (BOS) - KLIKNI OVDJE | Reference list (ENG) - CLICK HERE